Je Váš portál samostatným poskytovateľom pôžičiek?

Nie. Portál slúži iba ako akýsi „filter“, ktorý Vám pomáha nájsť čo najvýhodnejšiu pôžičku.