Musím pri vypĺňaní žiadosti doložiť niektoré z dokladov?

Nie. Na prípadné dokumenty a doklady sa Vás bude pýtať až obchodný zástupca pri prípadnom uzatváraní zmluvy.