Pre koho sú Vami hodnotené pôžičky vhodné?

Dovolíme si tvrdiť, že pre každého. Nakoľko hodnotíme dostatočné množstvo poskytovateľov, vždy sa nájde taký, ktorý dokáže splniť Vaše požiadavky.