Čo by ste mali vedieť o spotrebných úveroch v roku 2018?

Spotrebné úvery patria medzi najčastejšie využívané finančné produkty. Pôžička dokáže pomôcť pri dočasnej platobnej neschopnosti, prípadne sa zíde aj pri kúpe vozidla či bývania. Aj napriek tomu, že tento druh úverov je veľmi rozšírený, mnoho ľudí o ňom stále nemá potrebné informácie. Práve informovanosť je dôležitým faktorom pri výbere poskytovateľa a typu pôžičky.

Ponúkame vám súpis toho najdôležitejšieho, čo by ste o spotrebných úveroch mali vedieť, ak sa chystáte  Okrem základných informácií sa dozviete aj konkrétne rady a chýbať nebude ani stručný prehľad niekoľkých vybraných poskytovateľov.

pôžička

Základné pojmy a kategorizácia spotrebných úverov

V úvode si zadefinujeme nosné pojmy. Úver je typ produktu, pri ktorom banka, resp. iná finančná inštitúcia, poskytne záujemcovi určitý obnos peňazí na vopred stanovené obdobie. Klient sa zaväzuje splácať pohľadávku v pravidelných intervaloch a s ohľadom na úrokovú sadzbu. Konkrétne spotrebný úver je určený na nákup spotrebných tovarov a služieb – preto ten názov.

Rozlišujeme dva základné typy spotrebných úverov:

 • bezúčelový úver – teda taký, pri ktorom môže klient požičané peniaze minúť bez toho, aby mu zo zmluvy vyplývala povinnosť dokladovať ich účel. Nezáleží na tom, či si za ne kúpi dovolenku, nové auto, prerobí kuchyňu, alebo splatí iné záväzky. Táto voľnosť však má svoju cenu, keďže bezúčelové spotrebné úvery bývajú zvyčajne zaťažené vyššou úrokovou sadzbou a prísnejšími podmienkami poskytnutia.
 • účelový úver – produkt určený na kúpu vopred stanoveného tovaru, resp. služby. Klient je pri ňom povinný dokladovať účel kúpy. Medzi najčastejšie poskytované patria účelové úvery na rekonštrukciu/kúpu bývania, automobilu, prípadne refinancovanie. V dnešnej dobe však ide už o veľmi zriedkavý jav, nakoľko s týmto typom finančného produktu sa v ponuke bánk už takmer nestretneme.

Základný rozdiel je teda jasný – (ne)povinnosť dokladovať účel minutia peňazí. Opäť je však potrebné zdôrazniť, že druhý spomínaný typ úverov je v súčasnosti už skôr raritou. Väčšina bánk a nebankových spoločností má v portfóliu už iba bezúčelové pôžičky.

Konkrétne typy bezúčelových a účelových úverov

Poďme si povedať niečo o základných typoch bezúčelových a účelových úverov. Banky poskytujú predovšetkým tieto produkty:

 • klasický bezúčelový úver – najrozšírenejšia pôžička, spojená s fixnou sadzbou a dobou splácania. Klientovi zo zmluvy nevyplýva povinnosť dokladovať účel, peniaze tak môže minúť naozaj na čokoľvek.
 • študentská pôžička – produkt určený primárne študentom vysokých škôl. Pre túto cieľovku má viacero benefitov, predovšetkým odklad splácania až po dokončení štúdia, resp. nižšiu úrokovú sadzbu. Jedinou nevýhodou je skutočnosť, že žiadateľ potrebuje ručiteľa, ktorým garantuje schopnosť splácať.

Študentská pôžička

 • úver na auto – v minulosti tiež veľmi populárny produkt, dnes sa v ponuke bánk vyskytuje skôr ojedinele. Klient musí dokladovať kúpu auta, resp. jeho splácanie. Banky k tomuto úveru zvykli ponúkať aj rôzne bonusy, napr. preplatenie testovacej jazdy, prípadne konzultácie s automechanikom a podobne.
 • úver na bývanie – pôžička určená na rekonštrukciu, resp. kúpu nového bývania. Ide o produkt veľmi podobný hypotéke, avšak v tomto prípade nemusí záujemca ručiť nehnuteľnosťou, resp. pozemkom. Rovnako išlo o rozšírený druh úverov, ponúkaný predovšetkým mladým rodinám za účelom rekonštrukcie domácnosti.

Úver na bývanie

 • úver na refinancovanie – typ spotrebného úveru určeného na konsolidáciu ostatných pohľadávok – napríklad spojenie viacerých pôžičiek do jednej. Často je možné navýšiť ho o bezúčelovú časť.
 • kontokorent – alebo kontokorentný úver. V jednoduchosti ide o povolené prečerpanie. Prakticky to znamená, že aj napriek tomu, že má klient na účte nedostatok (alebo žiadne) finančných prostriedkov, stále je solventný a schopný kupovať tovary a služby. Prečerpanie je podmienené účtom v banke a je naň priamo nadviazané. Kontokorent má vždy hornú hranicu a nevzťahuje sa naň bezúročná lehota, zároveň platí, že penále za omeškanie splátok sú veľmi vysoké.
Aj kontokorent je typ úveru
Aj kontokorent je typ úveru

Aj produkty od nebankových spoločností majú svoje špecifiká. Väčšina z nich ponúka úvery na menšie sumy, než ich bankové proťajšky. Takmer bez výnimky ide o bezúčelové spotrebné úvery. Najčastejšie ide o tzv. pôžičku na čokoľvek:

 • bezúčelový úver od nebankovej spoločnosti – ide o alternatívu ku klasickej pôžičke od banky, resp. sporiteľne. Obnos, ktorý je možné takýmto spôsobom získať, býva zvyčajne menší, ale, naopak, často s vyšším úrokom. Nebankovky majú svoje vlastné podmienky poskytovania úverov, s ktorými je potrebné sa oboznámiť ešte predtým, než do zmluvného vzťahu s nimi klient vstúpi.
 • krátkodobá pôžička – ide po spotrebný úver na malú sumu. Splatnosť sa môže pohybovať v rozmedzí niekoľkých týždňov až mesiacov. Často využívané riešenie pri neočakávaných nákladoch a náhlej platobnej neschopnosti, prípadne tesne pred výplatou. Záujemca si takto dokáže požičať hoci aj len niekoľko stovák, napríklad na jeden mesiac. Daňou za to je zvyčajne vyššia úroková sadzba.

Sprísnenie podmienok poskytovania v roku 2018

Vzhľadom na rastúcu úroveň zadlženosti slovenskej populácie pristúpila Národná banka Slovenska k plošnému sprísneniu poskytovania úverových produktov. Zmena, ktorá sa najvýraznejšie dotkne žiadateľov o pôžičku, sa vzťahuje na rezervu na účte po odrátaní splátky.

Tá od 1.1. musí byť minimálne 15% rozdielu medzi príjmom a životným minimom, pričom táto hodnota od 1.7. stúpne na 20%.

Toto opatrenie má pôsobiť preventívne, najmä vo vzťahu k situáciám, kedy dlžník nebol schopný splácať svoje záväzky a dostal sa do platobnej neschopnosti.

Poskytovanie pôžičiek bude stále prísnejšie a bude potrebná stále vyššia finančná rezerva.

Ako získať spotrebný úver?

Vziať si spotrebný úver nie je jednoduchým záväzkom. Vyplývajú z neho mnohé povinnosti, ktoré je nevyhnutné zodpovedne si plniť. Akékoľvek omeškanie sa negatívne podpíše na bonite klienta, ktorý získa záznam v bankovom registri.

Aj napriek tomu, že žiadosť o pôžičku je na prvý pohľad priamočiarou záležitosťou, nie vždy tomu tak aj naozaj je. Prinášame vám teda postupnosť krokov, ktoré musí potenciálny záujemca dodržať:

1. Úver či pôžička od známeho?

Pôžička od banky, prípadne nebankovej spoločnosti, nie je vec, ktorú by žiadateľ mal brať na ľahkú váhu. Ide o zmluvný záväzok, legislatívne ošetrený a vyplývajú z neho ako práva, tak povinnosti. Takmer vždy je lepšou alternatívou požičať si peniaze od známeho, prípadne rodinného príslušníka, ktorí, predsa len, bývajú benevolentnejší. Dvakrát zvážte, či si spotrebný úver naozaj vezmete. Ak ste už pevne rozhodnutí, čítajte ďalej.

2. Ešte pred výberom poskytovateľa

Ponuka spotrebných úverov je široká a človek sa ľahko stratí v záplave reklám, sadzieb a sľubov. Ešte pred samotným výberom banky (resp. nebankovky) je potrebná fáza plánovania.

Zhodnoťte svoje príjmy a výsledok aplikujte na potenciálnu schopnosť splácať. Prečo? Nie je totiž nič horšie, ako po mesačnej splátke zistiť, že vám neostáva na nájom, stravu, cestovné a podobne. Urobte si súvahu príjmov a výdajov, overte si, či vám do tejto bilancie pôžička vôbec zapadá, či budete schopní niesť tento záväzok. V prípade, ako po zvážení všetkých pre a proti na úvere trváte, pristúpte k výberu.

3. Výber banky

Toto je snáď najdôležitejší krok zo všetkých. Každá banka a nebankovka má svoje špecifiká, produkty šité na mieru pre jedného, no menej vhodné pre iného záujemcu. V prvom rade si dôkladne naštudujte všetky náležitosti vami zamýšľaného produktu. Ide predovšetkým o:

 • výšku úroku
 • dobu splácania
 • sumu, ktorú si je možné požičať
 • RPMN
 • penále z omeškania a rôzne ďalšie poplatky
 • doklady potrebné k vybaveniu

Nenechajte sa zlákať reklamami v TV a na internete. Navštívte pobočku banky či požičovne osobne, porozprávajte sa s pracovníkom a nechajte si vypracovať ponuku na mieru. Pýtajte sa na všetko možné, zvážte každú eventualitu. Na nezaplatenie sú aj referencie od známych, prípadne recenzie na internete. Možno to vyznie oportunisticky, avšak na základe pochybení ostatných sa viete vyvarovať tých svojich.

Pripoistiť?

Poistenie schopnosti splácať úver je doplnkovou službou, ktorú má v ponuke takmer každá banka a nebanková spoločnosť. O čo vlastne ide? Ako už z názvu vyplýva, ide o krytie v prípadoch, kedy z určitého dôvodu (strata zamestnania, PN, úraz, iné výdavky a pod.) nestíhate finančnému domu zaplatiť mesačnú splátku.

Ako vždy, ani táto služba nie je zadarmo. Poplatok sa zvyčajne pohybuje vo výške niekoľkých percent z mesačnej splátky. Je potrebné zdôrazniť, že nie každý žiadateľ o pripoistenie ho naozaj aj dostane, každý prípad je posudzovaný individuálne. Rizikovými skupinami sú ľudia na invalidnom dôchodku, dlhodobo chorí, s nebezpečnými povolaniami, prípadne vo výpovednej či skúšobnej lehote.

Čo sa stane, ak nestihnete mesačnú splátku a nie ste pripoistení? S najväčšou pravdepodobnosťou budete čeliť úroku z omeškania (sadzby sa líšia, no vo finále nejde o malé sumy), často aj iným penále (poplatky za SMS a listy od banky/nebankovky a podobne).

Čerpanie úveru

V stanovenej lehote vám peniaze prídu a vy ich môžete míňať. Mnohým ľuďom v tomto momente spadne kameň zo srdca, avšak netreba strácať rozvahu. Neuváženými nákupmi spadnete do kolotoča dlhov a vyjsť z neho je veľmi ťažké.

Dôsledne dbajte na to, aby ste v čase splátky mali na účte ešte dostatočné množstvo prostriedkov na  normálne fungovanie a neočakávané náklady. Je náročné paušálne povedať, o akú sumu by malo ísť. Vo všeobecnosti je však dobrým pravidlom, ak mesačná splátka nie je vyššia ako jedna tretina vášho mesačného príjmu.

Dbajte na to, aby ste mali dostatok prostriedkov na uhradenie splátky
Dbajte na to, aby ste mali dostatok prostriedkov na uhradenie splátky

Bankové registre

Pri úveroch je potrebné jedným dychom spomenúť aj Spoločný register bankových informácií (SRBI). Ide o databázu, ktorá vznikla v roku 2004 za účelom preverovania bonity potenciálnych záujemcov o pôžičku. Banky si v jeho záznamoch vedia overiť, či si klient bral úver aj v minulosti (za posledných 5 rokov), aká je jeho platobná disciplína a prípadné prehrešky, resp. omeškania a penále.

Na základe týchto informácií vedia finančné inštitúcie vyhodnotiť záujemcu ako dôveryhodného, resp. mu pôžičku odmietnu dať. Záznam v bankovom registri je jedným z najdôležitejších faktorov pri posudzovaní bonity klienta.

Podobný účel má aj Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý združuje nebankové finančné domy. V súčasnosti funguje medzi SRBI a NRKI plne automatizovaná výmena informácií, čiže členské spoločnosti majú možnosť získať o žiadateľoch celú úverovú históriu.

Aká je ponuka na trhu?

Na záver sa poďme pozrieť na ponuky od jednotlivých bankových a nebankových spoločností, vrátane súm, úrokov a dôb splatností.*

Banky

Pôžička na čokoľvek od Cetelem

 • pôžička od 2 000 € do 25 000 €
 • doba splatnosti od 6 do 96 mesiacov
 • úroková sadzba od 9,9 % ročne
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

čsob logoSpotrebný úver od ČSOB

 • pôžička od 600 € do 25 000 €
 • doba splatnosti od 1 do 8 rokov
 • úroková sadzba od 8,90 % ročne
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

mPôžička plus od mBank

 • mbank logo malepôžička od 350 € do 24 000 €
 • doba splatnosti od 12 do 96 mesiacov
 • úroková sadzba od 9,9 % ročne (pri prvej pôžičke nulový úrok)
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

TIP na čítanie: mBank prišla ako prvá s pôžičkou s 0% úrokom.

prima bankaPôžička od Prima Banky

 • pôžička od 1 000 € do 15 000 €
 • doba splatnosti od 2 do 8 rokov
 • úroková sadzba od 10,90 % ročne
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

slovenská sporiteľňaSpotrebný úver na čokoľvek od SLSP

 • pôžička od 300 € do 30 000 €
 • doba splatnosti od 1 do 8 rokov
 • úroková sadzba od 6,90 % ročne
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

tatra bankaBezúčelový úver od Tatra Banky

 • pôžička od 500 € do 30 000 €
 • doba splatnosti od 12 do 96 mesiacov
 • úroková sadzba od 5,90 % ročne
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

Pôžička na čokoľvek od VÚB

 • pôžička od 500 € do 25 000 €
 • doba splatnosti od 13 do 96 mesiacov
 • úroková sadzba od 6,90 % ročne
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

Nebankové spoločnosti

home credit logoPôžička na kartu od Home Credit

 • pôžička od 400 € do 7 000 €
 • doba splatnosti od 12 do 84 mesiacov
 • úroková sadzba od 13 % ročne
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

Pôžičkomat logoPôžička od Pôžičkomatu

 • pôžička od 50 € do 1 500 €
 • doba splatnosti od 7 do 31 dní
 • úroková sadzba od 29 % ročne
 • bez možnosti pripoistenia

silverside rozumná pôžičkaRozumná pôžička od Silverside

 • pôžička od 500 € do 5 000 €
 • doba splatnosti od 12 do 60 mesiacov
 • úroková sadzba od 17,75 % ročne
 • možnosť pripoistiť schopnosť splácania

pôžička do24hodin.skRýchla pôžička od do24hodin.sk

 • pôžička od 25 € do 6 000 €
 • doba splatnosti od 12 do 60 mesiacov
 • rýchle schvaľovanie žiadostí
 • menšie pôžičky aj pre nezamestnaných
 • pre ľudí s pravidelným príjmom možnosť získať až 6 000 € do 24 hodín

Všetky uvedené produkty sú bezúčelové pôžičky, určené fyzickým osobám. Jednotlivé náležitosti, predovšetkým úrokové sadzby, sa môžu líšiť od žiadosti k žiadosti. Finančné domy posudzujú záujemcov o úver individuálne. Najpresnejšie údaje človek získa pri osobnej konzultácií, aj čísla z výpočtových kalkulačiek sú len orientačné.

Záver

Aj napriek prísnejším podmienkam Národnej banky je na trhu stále dostupných niekoľko inštitúcií, kde si môžete požičať. Dôležité je riešiť pôžičkou iba nevyhnutné finančné krízy a nežiť na dlh dlhodobo.

Čo by ste mali vedieť o spotrebných úveroch v roku 2018?
5 (100%) 2